OP=OP

DENK! is een methode die praktische, krachtige gereedschappen biedt voor het gericht leren denken.

Deze methode is geheel gewijd aan het verbreden van de horizon. De tien aangeboden denktechnieken leren kinderen op een eenvoudige wijze hun oordeel uit te stellen en niet direct te komen met datgene wat hen direct te binnen schiet.
DENK! gaat uit van samenwerkend en ervaringsgericht leren.
De denktechnieken zijn context-onafhankelijk en dus in alle vakken te integreren. Zij bieden kinderen een
eenvoudige structuur voor het denken.

Elke denktechniek staat voor een ‘denkactiviteit’. Bijvoorbeeld AMS = Andermans Standpunt en richt het denken van de kinderen op ‘het in de huid kruipen van een andere persoon, een ander dier, etc.’ Bij de introductie van een denktechniek laat je de hele groep het pictogram zien. Deze kun je op bijgeleverde standaard plaatsen. Op die manier kunnen alle kinderen de verbinding leggen tussen het verhaal en het pictogram van de denktechniek. Wat levert het mij en de kinderen op in de klas? DENK! gaat uit van samenwerkend en ervaringsgericht leren. De kracht van de denktechnieken zit hem in de eenvoud.

Onderzoek uit Engeland en Australië wijst uit dat:

  • Kinderen meer zelfvertrouwen krijgen (“Ik kan dat ook!” en “Ik word nu gehoord”) 
  • Kinderen een veel hogere tolerantie hebben ten aanzien van anderen (ze leren hun oordeel uitstellen en zich te verplaatsen in ‘de huid van de ander’) 
  • Kinderen leren meer verantwoordelijkheid te nemen, door het gebruik van dit ‘denkgereedschap’ 
  • De heldere structuur en de strakke tijdafspraken zorgen voor een prettige afwisseling van inspanning en ontspanning 
  • Kinderen scoren beter bij reguliere testen (meer zelfvertrouwen, kunnen terugvallen op gestructureerd denken, beter logisch redeneren, kunnen zich beter verplaatsen in de ander, etc.)

Doel
DENK! Is geheel gewijd aan het verbreden van de horizon, het leren denken voorbij het eigen standpunt en eerste oordeel.

Voor wie?
Voor iedereen vanaf 6 jaar.

Auteur: Rob de Haas
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS
Taal: Nederlands
EAN: 7442944288220
Uitvoering: speldoos A5, kleur
Jaar van uitgave: 2012
Druk: 1e druk
Pagina's: 10 werkkaarten + handleiding

Er is geen informatie voor dit product beschikbaar.
Er is geen informatie voor dit product beschikbaar.
To Top