Op voorraad

Ervaringsgericht werken in de voorschoolse opvang

Kernelementen van een ervaringsgerichte aanpak.
€ 39,95 € 36,65

Deze publicatie wil een bijdrage leveren tot een gedegen vorming en ondersteuning. Ze bevat de kernelementen van een ervaringsgerichte aanpak binnen de (voorschoolse) kinderopvang. Hiermee willen we pedagogische medewerkers in kinderopvangvoorzieningen zo helpen toerusten dat ze – met de ouders als partners – een omgeving kunnen scheppen waar kinderen op hun gaven en talenten worden aangesproken en zich als unieke persoon kunnen ontplooien. Zo wordt voor elk kind en de samenleving het fundament gelegd voor een succesvolle toekomst.

Productomschrijving:

Paperback, 144 pagina's
Auteur: Prof. Dr. Ferre Laevers, Kristien Silkens
Uitgever: CEGO publishers
ISBN: 9789077343807

Er is geen informatie voor dit product beschikbaar.
Er is geen informatie voor dit product beschikbaar.
To Top