In de afgelopen decennia heeft prof. dr. Ferre Laevers doorlopend onderzoek gedaan naar de wijze waarop we in het onderwijs kijken naar ontwikkeling van kinderen. Zijn onderzoeken hebben ons nieuwe handvatten gegeven. Zijn manier van kijken naar de ontwikkeling van kinderen heeft gevolgen voor de manier waarop we de output van onderwijs in kaart brengen.


In Grip op competenties beschrijft Laevers samen met co-auteur Wilma van Esch in een voor hen kenmerkende mix van theorie en praktische voorbeelden de tien domeinen waarbinnen mensen zich ontwikkelen. De bril die zij aanreiken, toont niet alleen de onderwerpen die je moet ‘beheersen’ en ‘de kennis en de vaardigheden’ die daarbij horen, maar ook wat iemand een expert maakt in een bepaald domein. En vooral waartoe je ‘didactische arrangement’ uiteindelijk moet leiden, als je de ontwikkeling van kinderen ten volle wilt ondersteunen en stimuleren.

Elf kindportretten
Een competentiegerichte benadering brengt je dichter bij kinderen. Ze worden niet meer gereduceerd tot hun problemen. Je kunt meer voor hen betekenen, omdat je voor meer openstaat. Niet alleen bij hoog-competente leerlingen is dat voelbaar, maar minstens zo sterk bij leerlingen die met delen van het curriculum worstelen.

De kindportretten in dit boek zijn indringende verhalen, stuk voor stuk. In elk verhaal gaat een wereld open. Elk van de portretten roept het unieke op van een persoon-in-ontwikkeling. Van kinderen die hun kracht tonen, maar ook van hun worsteling met de uitdagingen die eigen zijn aan ‘leven’. Wat we in de verhalen zien, staat haaks op het deficit-model. Je blijft verrijkt achter na de lezing, met inzichten die het competentieverhaal bevestigen, maar ook overstijgen.

Lees hieronder bij 'in de media' ook de gebruikersreview van docent pedagogiek en psychologie onderwijskunde M. Steegh (Fontys Hogeschool Kind en Educatie Eindhoven).

Auteur(s): Prof. dr. Ferre Laevers en Wilma van Esch
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS i.s.m. CEGO VZW
Taal: Nederlands
ISBN: 978-90-79336-26-5
Uitvoering: paperback
Jaar van uitgave: 2018
Druk: 1e druk
Aantal pagina's: 140

Erratum

In de eerste druk van ‘Grip op competenties’ staat tot onze spijt een fout in hoofdstuk 3 ‘Een observatiegids voor tien ontwikkelingsdomeinen’ (blz. 87 t/m 139). Hier worden 13 tabellen getoond, inclusief een voorbeeldtabel. Bij elke tabel staan bij het onderdeel ‘schaal’ twee niveau’s alsvolgt beschreven:

Niveau 1 - Zeer laag: competentie ligt ver onder het gemiddelde van leeftijdsgenoten
Niveau 5 - Zeer laag: competentie ligt ver onder het gemiddelde van leeftijdsgenoten

Dit moet vervangen worden door:

Niveau 1 - Zeer laag: competentie ligt ver onder het gemiddelde van leeftijdsgenoten
Niveau 5 - Zeer hoog: competentie ligt ver boven het gemiddelde van leeftijdsgenoten

Onze welgemeende excuses voor dit ongemak.

Team Onderwijs Maak Je Samen en CEGO VZW

Bekijk de inhoudsopgave van 'Grip op competenties'.

Onderwijs Maak Je Samen
Persbericht (09/04/2018)

Gebruikersreview (15/11/ 2018)
M. Steegh
Fontys Hogeschool Kind en Educatie Eindhoven

"Het boek is helpend voor studenten die gevoelig zijn om op een andere manier naar ontwikkeling van met name jonge kinderen te gaan kijken. Flexibele deeltijd studenten zijn al wat ouder en zijn in hun leerprocessen meer gericht op het innemen van standpunten t.a.v. de ontwerpen die zij maken voor kleuters. Zij observeren hoe hun mentoren met de kinderen werken in de stagepraktijk. Deze werkwijze is vaak programmagericht, ofwel wat jullie noemen een lineair-rationele benadering van waarin de leerprocessen van de kleuters volledig onder controle gehouden worden. Dit strookt niet met hoe de student denkt over leren en ontwikkelen van jonge kinderen.

Door literatuurstudie in 'Grip op competenties' en het bestuderen van het kindportret van Ruben zien studenten een andere manier van kijken naar leerprocessen van een kleuter. Deze manier komt volledig overeen met ons nieuwe ontwerpformulier voor jonge kinderen.

Op dit ontwerpformulier staan uitgangpunten genoemd die aansluiten bij inzichten in jullie boek: Het nieuwe begrip "competentie"’ is holistisch van aard. Competentie betreft op een integratie van verschillende componenten. Dat leeractiviteiten voor kinderen betekenisvol moeten zijn berust op de motivationele en emotionele factoren die in competentiegericht werken verankerd zijn. Deze factoren bepalen namelijk mede de mate waarin een kind competent is (Laevers, van Esch, 2018).

Het boek is op deze manier helpen bij het vormen van een eigen visie op leren en ontwikkelen van in dit geval jonge kinderen. ik gebruik dit boek dan ook in de leeftijdsspecialisatie Jonge Kind en mijn collega Hans gebruikt de kindportretten voor het schoolkind (Leeftijdspecialisatie Oudere Kind).

Kortom: dit boek is weer een zeer verdiepende en rijke aanvulling in het opleiden van karaktervolle leerkrachten basisonderwijs!"

To Top