OP=OP

Het O21 spel is bedoeld voor alle geïnteresseerden in het onderwijs, expliciet voor leraren en/of schoolleiders in het primair en voorgezet onderwijs. Dit spel staat in het teken van het onderwijs in de 21e eeuw. Je gebruikt verschillende spelvormen waarin discussiëren centraal staat. Daarnaast zijn er ook verschillende verwerkingsvormen mogelijk, waardoor leraren oplossingsgericht en creatief de discussies kunnen omzetten in acties. Alle gegevens die op de kaarten staan vermeld zijn vooral onderbouwd met recente wetenschappelijke onderzoeken.
Door het spelen van het spel, kan er meer zicht worden verkregen in de vaardigheden en het onderwijs in de 21e eeuw, er kan een gezamenlijke visie worden gevormd over het onderwijs in de 21e eeuw en er kan een vertaling worden gemaakt naar je eigen onderwijspraktijk.


Ga met je collega's in gesprek over het onderwijs binnen jouw school. Het O21 spel heeft ruim 40 stellingen die leidraad bieden in de discussie rondom de visie op onderwijs in de 21e eeuw. Van discussie tot visie, in je team, je sectie of de scholengroep.

In het O21 spel komen woorden behalve algemene aspecten van het onderwijs in de 21e eeuw de volgende vaardigheden uitgebreid in beeld gebracht: samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering.

Wat is er nieuw?
Op basis van nieuwe onderzoeksgegevens (SLO, 2014) is het spel vernieuwd en aangevuld. Het bevat o.a. nieuwe stellingen, verdiepende opdrachten, maar ook een toegevoegde vaardigheid ‘zelfregulering’. Zelfregulering benadrukt belangrijke intrapersoonlijke vaardigheden die van belang zijn voor de persoonsontwikkeling van leerlingen. Naast deze nieuwe vaardigheid is de vaardigheid ‘ICT-geletterdheid’ uitgebreid met een verdeling naar drie deelvaardigheden; ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid en informatievaardigheden.

Voor wie? 
Voor leraren en schoolleiders, primair- en voortgezet onderwijs

Auteur: Martine Creemers, Michel van de Ven
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS
EAN: 7442944287285
Uitvoering: speldoosje A6, kleur
Jaar van uitgave: 2013
Druk: 2e druk (2015)
Pagina's: 40 stellingen + handleiding

Download enkele stellingen en opdrachten uit het O21-spel.

Mensenkinderen.
'Leren en lesgeven in de 21e eeuw' (mei 2014, jaargang 29, nummer 142, 11-12)

Schoolupdate
"Tijdens onze training '21-eeuws leren' maken wij met veel plezier al vele jaren gebruik van het O21-spel van Onderwijs Maak Je Samen. D.m.v. dit (kaart)spel ben je op een actieve manier bezig met dit onderwerp.
Het helpt docenten, directeuren en beleidsmedewerkers (van alle lagen van het onderwijs) inzicht te krijgen in de 21e eeuwse vaardigheden. Het spel geeft vaak aanleiding tot diepe(re) gesprekken wat erg mooi is om te zien. Dat is precies de bedoeling ervan.
Voor ons als trainerspartij is het een zeer bruikbaar spel, omdat het ons helpt om te variëren in werkvormen als we met dit onderwerp bezig zijn. Zo laten wij a.d.h.v. dit kaartspel mindmaps maken, discussiëren we over de stellingen en helpen we teams om hun “voorkeuren” te prioriteren. Ook kun je zelf stellingen in laten brengen of andere werkvormen bedenken.
Het mooie van dit spel is ook dat we bij elke training als we het gebruiken (en natuurlijk zijn het andere collega’s) merken dat er steeds weer andere gesprekken, met andere meningen en nieuwe inzichten tot stand komen. Dit maakt dat het dit spel prima meerdere keren te gebruiken is. De allereerste editie van dit kaartenspel hebben wij dan ook al zoveel gebruikt dat het doosje uit elkaar valt, “grijsgedraaid” kun je wel zeggen!
Als je met je collega’s met dit onderwerp aan de slag bent of gaat raden wij dit spel van harte aan. Prima te gebruiken als introductie op het onderwerp, maar ook zeer goed te gebruiken met “gevorderden” gebruikers als verdieping!"

- Frank Reinders, ICT-onderwijsbegeleider bij Schoolupdate (2018)

To Top