Op voorraad

O21-spel

Hoe zie jij het onderwijs in de 21e eeuw?
€ 24,95 € 20,62

Het O21-spel is bedoeld voor alle geïnteresseerden in het onderwijs, expliciet voor leraren en/of schoolleiders in het primair en voorgezet onderwijs. Dit spel staat in het teken van het onderwijs in de 21e eeuw. Je gebruikt verschillende spelvormen waarin discussiëren centraal staat. Daarnaast zijn er ook verschillende verwerkingsvormen mogelijk, waardoor leraren oplossingsgericht en creatief de discussies kunnen omzetten in acties. Alle gegevens die op de kaarten staan vermeld zijn vooral onderbouwd met recente wetenschappelijke onderzoeken.
Door het spelen van het spel, kan er meer zicht worden verkregen in de vaardigheden en het onderwijs in de 21e eeuw, er kan een gezamenlijke visie worden gevormd over het onderwijs in de 21e eeuw en er kan een vertaling worden gemaakt naar je eigen onderwijspraktijk.


Ga met je collega's in gesprek over het onderwijs binnen jouw school. Het O21 spel heeft ruim 40 stellingen die leidraad bieden in de discussie rondom de visie op onderwijs in de 21e eeuw. Van discussie tot visie, in je team, je sectie of de scholengroep.

In het O21 spel komen woorden behalve algemene aspecten van het onderwijs in de 21e eeuw de volgende vaardigheden uitgebreid in beeld gebracht: samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering.

Wat is er nieuw?
Op basis van nieuwe onderzoeksgegevens (SLO, 2014) is het spel vernieuwd en aangevuld. Het bevat o.a. nieuwe stellingen, verdiepende opdrachten, maar ook een toegevoegde vaardigheid ‘zelfregulering’. Zelfregulering benadrukt belangrijke intrapersoonlijke vaardigheden die van belang zijn voor de persoonsontwikkeling van leerlingen. Naast deze nieuwe vaardigheid is de vaardigheid ‘ICT-geletterdheid’ uitgebreid met een verdeling naar drie deelvaardigheden; ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid en informatievaardigheden.

Voor wie? 
Voor leraren en schoolleiders, primair- en voortgezet onderwijs

Auteur: Martine Creemers, Michel van de Ven
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS
EAN: 7442944287285
Uitvoering: speldoosje A6, kleur
Jaar van uitgave: 2013
Druk: 2e druk (2015)
Pagina's: 40 stellingen + handleiding

Download enkele stellingen en opdrachten uit het O21-spel.

Mensenkinderen.
'Leren en lesgeven in de 21e eeuw' (mei 2014, jaargang 29, nummer 142, 11-12)

To Top