Aansluiting bij recent onderzoek, nieuwe toetsen en vergoedingsregeling:
De protocollen zijn een herziening van eerdere versies uit 2001-2005. Bij de ontwikkeling van de nieuwe edities is uitgegaan van de meest recente wetenschappelijke inzichten rondom onderzoek naar dyslexie en lees- en spellingproblemen. De protocollen sluiten aan bij de nieuwe landelijk genormeerde toetsen van Cito en de sinds 1 januari 2009 ingevoerde vergoedingsregeling dyslexie

Praktisch instrument voor leerkrachten en leesspecialisten:
Preventie en begeleiding van lees- en spellingproblemen is een taak van het hele schoolteam. De protocollen bieden leerkrachten en leesspecialisten (intern begeleiders, remedial teachers, logopedisten) richtlijnen om de lees-/spellingontwikkeling te volgen en problemen voortijdig te signaleren.
De nieuwe protocollen verschijnen als afzonderlijke, leerkrachtgerichte jaargroepkaternen. Leerkrachten kunnen zo direct aan de slag met het protocol voor hun eigen groep.

De protocollen geven informatie over het onderkennen en signaleren van lees- en spellingproblemen en dyslexie en over de kenmerken van goed lees- en spellingonderwijs. 

Er is ruime aandacht voor het vaststellen en aanpakken van (hardnekkige) lees- en spellingproblemen zowel in als buiten de groep.

Auteur(s): Martine Gijsel, Femke Scheltinga, Maud van Druenen, Ludo Verhoeven
Uitgever: Expertisecentrum Nederlands i.s.m. Uitgeveerij OMJS
Taal: Nederlands
ISBN: 978-90-81652-81-0
Uitvoering: paperback, kleur
Jaar van uitgave: 2011
Druk: 1e druk
Aantal pagina's: 180

Er is geen informatie voor dit product beschikbaar.
Er is geen informatie voor dit product beschikbaar.
To Top