Op voorraad

Protocol Leesproblemen en Dyslexie groep 5-8

Speciale prijs € 10,95 € 10,05 Normale prijs € 35,95

De protocollen geven informatie over het onderkennen en signaleren van lees- en spellingproblemen en dyslexie en over de kenmerken van goed lees- en spellingonderwijs. 

Er is ruime aandacht voor het vaststellen en aanpakken van (hardnekkige) lees- en spellingproblemen zowel in als buiten de groep.

Aansluiting bij recent onderzoek, nieuwe toetsen en vergoedingsregeling:
De protocollen zijn een herziening van eerdere versies uit 2001-2005. Bij de ontwikkeling van de nieuwe edities is uitgegaan van de meest recente wetenschappelijke inzichten rondom onderzoek naar dyslexie en lees- en spellingproblemen. De protocollen sluiten aan bij de nieuwe landelijk genormeerde toetsen van Cito en de sinds 1 januari 2009 ingevoerde vergoedingsregeling dyslexie

Praktisch instrument voor leerkrachten en leesspecialisten:
Preventie en begeleiding van lees- en spellingproblemen is een taak van het hele schoolteam. De protocollen bieden leerkrachten en leesspecialisten (intern begeleiders, remedial teachers, logopedisten) richtlijnen om de lees-/spellingontwikkeling te volgen en problemen voortijdig te signaleren.

Productomschrijving

Paperback, 228 pagina's, kleur
Auteur: Martine Gijsel, Femke Scheltinga, Maud van Druenen, Ludo Verhoeven.
Uitgever: Expertisecentrum Nederlands in samenwerking met Onderwijs Maak Je Samen
ISBN 9789081461375

Er is geen informatie voor dit product beschikbaar.
Er is geen informatie voor dit product beschikbaar.
To Top