Er zijn al zoveel boeken over leiderschap in het onderwijs en het aanbod is al zo groot, waarom dan nog een boek over dit onderwerp? De gedachte achter dit boek is heel simpel. Allereerst is dit boek bedoeld als aanvulling op de hedendaagse kennis en inzichten over leiderschap in het onderwijs. Het boek brengt een breed scala aan wetenschappers en onderzoekers bij elkaar die hun eigen standpunt op leiderschap in het onderwijs introduceren, bekeken door de bril van beleid, praktijk of onderzoek.


Ten tweede wordt leiderschap op verschillende niveaus (systeemniveau, professioneel niveau en leiderschaps- of leerlingniveau) vanuit de context en cultuur van zeer verschillende systemen en landen beschreven. Het boek biedt hiermee hedendaagse inzichten in de manier waarop heel uiteenlopende systemen zich actief inzetten om de capaciteit van leiders voor veranderingen en innovatie in het onderwijs te ontwikkelen.

Het boek is bedoeld om een discussie over leiderschap in het onderwijs te starten en niet alleen om verhalen over specifieke landen te vertellen. Het belangrijkste doel van dit boek is het bieden van verschillende visies en perspectieven op leiderschap, zodat beter inzicht wordt verkregen in de manier waarop leiderschap een bijdrage kan leveren aan betere resultaten van leerlingen. Door systemen en landen te vergelijken en ze meer in hun context te bekijken, kunnen we mogelijk begrijpen waarom sommige onderwijssystemen daadwerkelijk beter presteren dan andere.


Vind je het moelijk een keuze te maken uit alle leiderschapsboeken?
Bekijk in één overzicht alle uitgaven van de leiderschapsreeks.

Auteur(s): Alma Harris, Michelle S. Jones
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS i.s.m. Stichting de Brink
Taal: Nederlands
ISBN: 978-90-79336-20-3
Uitvoering: hardcover
Jaar van uitgave: 2017
Druk: 1e druk
Aantal pagina's: 272

Er is geen informatie voor dit product beschikbaar.

Onderwijs Maak Je Samen
Persbericht (23/05/2017)

To Top