Veel gestelde vragen over woordenschatonderwijs

Volgens de aanpak van "Lezend woorden leren".
€ 29,95 € 27,48

Een eerder boek van Isabel Beck, Margaret McKeown en Linda Kucan, Bringing Words to Life, heeft in Amerika duizenden klassen verlevendigd met goed woordenschatonderwijs. In aansluiting daarop en als reactie op de succesverhalen en praktische vragen van leerkrachten, hebben genoemde auteurs hun boek 'Creating Robust Vocabulary' geschreven.

'Veelgestelde vragen over woordenschatonderwijs' is een voor Nederland vertaalde versie, zodat we ook in Nederland kunnen profiteren van hun praktische informatie. In dit boek vind je informatie over de selectie en het leren van woorden in de klas. De vormgeving daarvan is sterk afhankelijk van het onderscheid in drie woordgroepen. Deze woordgroepen komen in het eerste gedeelte van het boek aan bod. Hierna laten we Isabel Beck en haar collega’s daarover aan het woord in de vorm van praktijkvragen en antwoorden; relevant voor woordenschatonderwijs dat is gericht op beter luisteren, lezen, praten en schrijven.

Dit boek geeft kort en bondig een weergave van de meest gestelde vragen over woordenschatonderwijs, met daarbij eveneens steeds een duidelijk antwoord.

Wanneer leer je je leerlingen nu welke woorden? Hoe ga je om met nieuwe worden in complexe teksten? Hoe kan ik aansprekende woordenschatactiviteiten organiseren? Welke evaluatiemethode kan ik gebruiken om te toetsen of leerlingen daadwerkelijk hun woordenschat uitbreiden?

Doel 
Het stelt de basisschool en leraren in staat leerlingen goed woordenschatonderwijs te geven.

Voor wie?
Leraren/teams, schoolleiders van het basisonderwijs.

Productomschrijving

Biedt praktische vragen en antwoorden, relevant voor woordenschatonderwijs dat is gericht op beter luisteren, lezen, praten en schrijven.

Paperback, 140 pagina’s, 2010
Auteur: I. Beck, M. McKeown en L. Kucan
Onderwijs Maak Je Samen Uitgeverij
ISBN: 978-90-81461-34-4

Er is geen informatie voor dit product beschikbaar.
Er is geen informatie voor dit product beschikbaar.
To Top